Kontroverzn socha Lenina, kterou vzty v Nmecku, nese eskou stopu. Pr pochz z Hoovic | Domov

0

Praha Protirasistick protesty ve svt dostaly v uplynulch tdnech symboliku v podob boen i odstraovn soch kontroverznch historickch postav. V nmeckm mst Gelsenkirchen, kter le v severnm Por na zpad zem, se rozhodli jt proti proudu.

lenov extrmn levicov Marxisticko-leninsk strany Nmecka si ped sv sdlo nechaj v sobotu vztyit 2,15 metru vysokou sochu otce komunistickho reimu Vladimira Iljie Lenina.

Grafick znzornn.

V esku pitom bud pozornost jej deklarovan pvod. Nmeck partaj uvedla, e skulpturu navrhl umlec Vladimr Kn z Hoovic a e poprv byla odhalena 19. prosince 1957 v arelu hoovick strojrny, kde stla a do 90. let.Strana ji dajn v aukci zakoupila za 16 tisc eur (zhruba 430 tisc korun) od rakouskho obchodnka.

Tvrzenm extrmn levicov Marxisticko-leninsk strany Nmecka (MLPD) tedy e Lenin m pro Gelsenkirchen vraznou eskou stopu si vak ve stedoeskch Hoovicch vbec nejsou jist. Litinov skulptura Lenina mc zhruba 2,15 metru rozmry se shoduj s tou, ji v sobotu slavnostn v Por vzty skuten stla, od druh poloviny padestch let do roku 1990 ji mli varelu mstn slvrny a strojrny, dvj KD.

Pro Lidovky.cz to potvrdil radn Hoovic Karel erven (KSM). Otaznk nad rodokmenem sochy n proto, e skoncem existence zvodu po sametov revoluci se po Leninovi doslova slehla zem. Nikdo z mstnch, s nimi redakce hovoila, netu, co se se sochou stalo. Snahy vyptrat jej osud byly marn.

Sm jsem po n ptral a jednou mi zavolal lovk, nepedstavil se a ekl, e kdy se tovrna likvidovala, mnoho vc putovalo do kovorotu mezi nimi v kontejneru byla i tahle socha, vylil serveru Lidovky.cz Josef erven, bval zamstnanec tovrny. Soud, e nklad uren pro sbrnu cennch surovin skonil v Kladn, kam tehdy kovorot z regionu sveli.

e se n Lenin dajn objevil nkde v zpadnm Nmecku, to m pekvapuje. Stejn jako to, e se tam socha dostala prostednictvm aukce, do kter ji nabdl njak rakousk obchodnk, poznamenal Josef erven.

Byla by to ostuda

Gelsenkirchen le v hust obydlen prmyslov oblasti Por. Od soboty se stane prvnm mstem na zem nkdejho zpadnho Nmecka, kde se skulptura bolevickho vdce a zakladatele Sovtskho svazu, jen na troskch carskho Ruska vytvoil diktaturu smiliony mrtvmi, objev. MLPD o to musela bojovat ped soudem. Jej pln na vztyen Lenina ped svm sdlem toti vzbudil ve mst znanou nevoli, radnice se sveep stavla proti.

Lenin je pedstavitel nsil, tlaku, teroru a nesmrnho lidskho utrpen. Nen sluiteln se svobodnm, konstitunm podkem Nmecka. Je to symbol boje proti na demokracii, uvedla radnice. Poukazovala i na fakt, e socha naru vhled na pobl stojc historickou budovu ze 30. let. Na zte proti soe vyrazil i Marco Buschmann, poslanec Bundestagu za svobodn demokraty (FDP), rodk z Gelsenkirchenu. Socha Lenina by pro msto byla ostuda, napsal politik na Twitter.

Soud, na nj se radnice obrtila, v beznu rozhodl, e socha sm bt ve mst vztyena a i jej umstn je v podku. MLPD pijala verdikt s nadenm. Pr tdn ped svmi nedoitmi stopadestmi narozeninami (22. dubna pozn. red.) zaznamenal Vladimir Ilji Lenin dal velk vtzstv, napsala v prohlen. A fka MLPD Gabi Fechtnerov poznamenala, e Gelsenkirchen je dlnick msto a Lenin se sem skvle hod.

Stalin v aukci

Prv na duben strana chystala slavnostn akt odhalen. Plny vak pekrtla koronavirov pandemie a akce MLPD se musela pizpsobit nazen o zkazu hromadnch akc na zem spolkov zem. Dali jsme pednost zdrav obyvatel. A tak jsme nechtli, aby z toho byla akce jen pro pouze pt i deset lid. Mlo by jt ovt vc, ekl pro Rdio Svobodn Evropa Peter Weispfinnig, len stednho vboru MLPD.

Hoovice nejsou jedinm mstem svzanm v minulosti se skulpturou rudho krutovldce. Teba od msta na Berounsku jen nkolik kilometr vzdlen Komrov prodval na jae v aukci sochu Josifa Vissarionovie Stalina, je v minulm reimu dominovala mstnmu nmst Mru. Vyvolvac cenu tmetrovho mrn pokozenho pskovcovho artefaktu stanovil znalec na 20 tisc korun. Ozval se izjemce zRuska, ve ale dopadlo jinak aukce byla zruena aveden mstysu rozhodlo, e socha poputuje do muzea.

Share.

About Author

Leave A Reply