ROZHOVOR: Klukovina nedosplho policy – Neviditeln pes

0

1) Pane prezidente, strong byste okomentoval plnovanou road pedsedy Sentu Miloe Vystrila on Tchaj-wan?

Povauji g for klukovinu for klukovinu nedosplho, nezodpovdnho and principy zahranin politiky nechpajcho policy.

Nen QQ mt nco proti Tchaj-wanu. Ten chce urit and zaslou you nezvislou bt zem, kter you rozhoduje about svch vcech. Ale about is panu Vystrilovi urit nejde. Jde to him about it, zahrt you ponkud opodnho bojovnka proti komunismu and zskat on this njak domc body politick, TM, e on nm to be pst and v cizin. This Vypad, e pln him one, to his nvtva Tchaj-wanu zpsob.

2) Tchaj-WAN chyst so sentor Ji Draho v dal delegaci. Vystril chce s sebou vzt and vdovu by panu Kuberovi. Me esku ekonomicky ukodit skutenost, e-pro politik adu stv Tchaj-wan vysnnou destinac? Nkte dokonce hovo, e there pojedou z vnitropolitickch pohnutek.

About sentoru Drahoovi works Ani nemluvme complexion nikdy do zahranin nzory on neml policy and urit ani nikdy mt not.

Nepevdjme it ekonomick TMA, this TMA navsost politick. Kontinentln on nejvt svtov ekonomick velmoc and jakkoli conflict with n z on the left hloupost and provokac. kodit n hloupost zbablou, Nicola hrdinstvm. This is evidentn, e Vystrila zajmaj jenom vnitropolitick pohledy, but it is mon dlat proti Madagascar sky Bolvii, not proti n.

Otzky kladl Miroslav Ben, Novinky.cz 11.6.2020

1) Protesty proti rasov nesnenlivosti about vkendu konaly for cel Evrop. E. B., demonstrators napklad zamili and sochy Edward Colstona and Winston Churchill. On ikov on KP Churchill appeared npis Profit rasista, black lives matter. To you myslte?

Evropsk protesty proti so-called. rasov nesnenlivosti jsou neautentick, nepirozen, uml. Organizuj is profesionln Protestants, kte hledaj jakoukoli pleitost, aby si mohli zaprotestovat. pln falen is vnet Toto TMA k nm. Tady do rasov nesnenlivost very systmov fenomn a nen nikdy nebyla. Nemluvm about jednotlivcch.

2) Churchill was rasista? Byl byste pro aby se socha to remove?

Churchill was produktem (ale and spolutvrcem) Saint dobie, nevytrhvejme ho z n. E. Anglian Saint koloniln e dnmi liberlnmi demokraty dnenho politicky korektnho article nebyli. Mj obdiv v tomto smyslu nemli nikdy, ale triviln odsudky tto ry lidsk historie jsou smn. It was socha v Praze on ikov postavena very dk for his chovn 2. svtov vlky and Fultonsk projev, kdy se pedvdav postavil proti komunismu nebezpe.

3) you are Vy v roce 1999 was slavnostnm odhalen sochy, on kter dorazila and Margaret Thatcherov. Co is pro vs attractions?

Byl vysoce this historick and symbolick okamik. It was demonstrace for svobodu and demokracii, Nicola politickou for the correctness, v n svoboda a demokracie v Evrop and celm Zpad pemnila. Churchillova socha do Prahy Pat. Stejn very Konva socha.

Ptala be Melanie Krslov, Lidovky.cz 12.6.2020

www.klaus.cz

Share.

About Author

Leave A Reply